Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Základné údaje o Detve

Základné údaje o Detve

KONTAKT

Adresa Mesto Detva, Mestský úrad v Detve, J. G. Tajovského 1369/7, 962 12  Detva
Telefón +421 045 3700404, (+421 045 5455202)
e-mail sekretariat@detva.skprimator@detva.sk
http www.detva.sk


GEOGRAFICKÁ POLOHA
Mesto Detva sa nachádza v srdci Slovenska, v Banskobystrickom kraji, na južnom úpätí najväčšieho stratovulkánu v Strednej Európe – Poľane.

GPS 48° 32´ 41,89´´ N, 19° 24´ 55,83´´ E
Kraj Banskobystrický
Okres Detva
Región Podpoľanie

 

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Štatút obce  mesto
Kód obce  518263
Názov okresu  Detva
Názov kraja  Banskobystrický
PSČ  962 12
Telefónne smerové číslo  045
Celková výmera územia obce (m2)  68 088 032
Celkový počet obyvateľov (k 31.12.2017)  14 686
Hustota obyvateľstva na km2  215,691
Vznik obce  1638
Nadmorská výška obce- mesta v m  474


SPÁDOVOSŤ OBCE
Matričný úrad - Detva
www.detva.sk

Okresný úrad Detva

https://www.minv.sk/?okresny-urad-detva

Štátnu správu pre okres Detva vykonáva Okresný úrad Zvolen týmito odbormi:

- odbor živnostenského podnikania,

- odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,

- odbor pozemkový a lesný,

- odbor všeobecnej vnútornej správy.

https://www.minv.sk/?okresny-urad-zvolen

Daňový úrad Banská Bystrica - kontaktné miesto Detva

https://www.financnasprava.sk/sk/institucie/institucia/_1b6ec960-df81-4d41-96c7-d3218e927e80

Obvodné oddelenie policajného zboru Detva

https://www.minv.sk/?or-pz-zvolen

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Zvolen

http://www.minv.sk/?kontakty_ORBB

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen, pracovisko Detva

http://www.upsvar.sk/zv/urad-psvr/pracoviska-uradu.html?page_id=531483

PARTNERSKÉ MESTO
Tuchow - Poľsko

OBČIANSKA VYBAVENOSŤ
Štátna a verejná správa
Daňový úrad, pracoviská Okresného úradu Detva, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, pobočky zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne, Hasičský a záchranný zbor, Mestská polícia, Obvodné oddelenie Policajného zboru SR

Školy a školské zariadenia
materské školy, základné školy, Gymnázium, Spojená škola v Detve, Základná umelecká škola S. Stračinu, špeciálne základné školy, Pedagogicko – psychologická poradňa, centrá voľného času

Kultúrne zariadenia
Kultúrne centrum Andreja Sládkoviča v Detve so svojimi zariadeniami (Podpolianske múzeum v Detve, Mestská knižnica K. A. Medveckého, prírodný amfiteáter, kino Marína, Kultúrny dom Piešť), Mestské kultúrne stredisko

 Športové zariadenia
Gymnastická telocvičňa, Letné kúpalisko, Letný štadión, Zimný štadión, Športová hala, tenisové kurty, telocvične pri základných školách, multifunkčné ihriská, fitnescentrá, bowling

Zdravotnícke zariadenia
ambulancie praktických lekárov pre dospelých, ambulancie praktického lekára pre deti a dorast, ambulancie odborných lekárov (stomatológ, gynekológ, urológia, kožná ambulancia, krčná ambulancia, očné ambulancie a optiky, chirurgická ambulancia, pľúcna ambulancia, interné ambulancie, psychiatrická ambulancia, geriatrická ambulancia, pracovisko RTG), Liečebňa dlhodobo chorých, lekárne a výdajne liekov, rehabilitačné a relaxačné zariadenia, Poliklinika, rýchla záchranná a zdravotná služba

Zariadenia sociálnych služieb
Domov dôchodcov v Detve, Domov sociálnych služieb Detva, Domov sociálnych služieb Piešť, kluby dôchodcov

Ostatné služby
Technické služby Detva, pošty, komerčné banky, bankomaty, turisticko – informačná kancelária, cestovné agentúry, poradenské služby, hotel, penzión, ubytovanie na súkromí, reštaurácie, pizzerie, salaš, vývarovne, obchodná sieť (hypermarket, supermarkety), obchodné domy a predajne potravinárskeho a rozličného tovaru, predajňa a požičovňa automobilov, opravovne (automobilov, bicyklov, šiat a obuvi), požičovne (DVD požičovňa, požičovňa bicyklov), práčovňa, predajne pohonných hmôt, skládka komunálneho odpadu

HOSPODÁRSTVO
priemysel (strojársky, drevospracujúci, stavebný, potravinársky), poľnohospodárski výrobcovia, urbárska spoločnosť, remeselní výrobcovia

INFRAŠTRUKTÚRA
štátne a miestne komunikácie, verejný vodovod, verejná kanalizácia, kanalizačná sieť pripojená na ČOV, rozvodná sieť plynu, rozvodná sieť elektrickej energie, verejné osvetlenie, verejný rozhlas, pokrytie územia internetom a aj mobilnými operátormi, káblová televízia, autobusová stanica, vlaková stanica

SPOLKY, ZDRUŽENIA A INÉ ORGANIZÁCIE
Občianske združenia
Podpoľanie, Komunitné centrum Detva, Cykloklub Poľana, OZ Detviansky tulipán, Združenie občanov pre rozvoj aktivít mesta Detva "Aktívne mesto", Združenie občanov pre rozvoj mesta Detva "Naše mesto", Detva pre 3 tisícročie, občianske združenia pri MŠ a ZŠ a ďalšie

http://ives.minv.sk/rez/registre/pages/listfilter.aspx?type=oz

Športové kluby
Mestský futbalový klub Detva, Športový klub polície Detva (futbal), HC 07 Detva s.r.o. (hokej), Mestský volejbalový klub Detva, ŠK Hádzaná Detva, Klub športovej gymnastiky Detva, Športový klub akrobatického rock and rollu, Klub Karate Detva, Tenisový klub Detva, Šachový klub GARDE Detva, ŠK Podpoľanie (šach), Cykloklub Poľana, Klub slovenských turistov Detva, Manual Team (skateboarding) a ďalšie

Kluby a krúžky
ochotnícky divadelný súbor Detvan, folklórne súbory (Detva, Podpoľanec, Slniečko, Ratolesť), detský folklórny súbor Podpoľanček, detský folklórny súbor Detvanček, ľudové spevácke a hudobné skupiny, Fotoklub, TRIK KLUB, Dychová hudba Detva, hudobné skupiny, krúžky CVČ Trend a ďalšie

ZREALIZOVANÉ PROJEKTY

Rok Názov projektu Poskytovateľ
2004 39. Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve Višegrádsky fond
2005 Regionálna skládka odpadov Detva- Studienec- uzatvorenie, rekultivácia a monitorovací systém štrukturálne fondy EÚ
2005 Projektová dokumentácia Metropolitnej optickej siete DetvaNet štrukturálne fondy EÚ
2005-2007 Priemyselný park Detva štrukturálne fondy EÚ
2005-2008 Základné školy v Detve už on-line štrukturálne fondy EÚ
2008-2010 Terénna sociálna práca štrukturálne fondy EÚ
2009-2011 Základné školy v Detve už on-line II. štrukturálne fondy EÚ
2009 Stavebné úpravy I. ZŠ- riešenie havarijného stavu a zateplenie štrukturálne fondy EÚ
2009-2010 Stavebné úpravy, zateplenie a modernizácia tepelného hospodárstva areálu III. ZŠ Detva štrukturálne fondy EÚ
2005-2006, 2009-2010 Nájomné bytové domy Detva- Dolinky Štátny fond rozvoja bývania
2010-2011 Rekultivácia regionálnej skládky odpadov Detva- Studienec, II. etapa štrukturálne fondy EÚ
2010-2013 Rekonštrukcia Námestia SNP v Detve štrukturálne fondy EÚ
2011-2012 Rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta Detva- ulica M. R. Štefánika štrukturálne fondy EÚ
2015 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia mesta Detva štrukturálne fondy EÚ
2015 Zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy II. ZŠ v Detve štrukturálne fondy EÚ
2015 Sprístupnenie a skrášlenie pozoruhodností v Detve Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka
2016 Terénna sociálna práca v obciach I. štrukturálne fondy EÚ
2016 Vybudovanie multifunkčného ihriska v areáli ZŠ J. J. Thurzu v Detve Úrad vlády SR
2017 MŠ Obrancov mieru rozšírenie kapacity Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
2017-2018 Bezpečné mesto- vybudovanie kamerového systému v meste Detva 4. etapa- modernizácia a rozšírenie kamerového systému Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
2018 Rekonštrukcia futbalovej infraštruktúry Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom
2018-2019 Zníženie energetickej náročnosti MŠ M. R. Štefánika č. 908/40, Detva Ministerstvo životného prostredia

 

Zverejnené: 29.5.2013
Aktualizované: 1.4.2019, Murínová

 


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka