Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Pozvanie do Detvy

AKO UVIDIEŤ:
* najväčší stratovulkán v strednej Európe – Poľana
* UNESCOM vyhlásenú Biosférickú rezerváciu Poľana so zachovaným kráterom v Kyslinkách, pralesmi, s chránenými rastlinami a živočíchmi
* národné prírodné rezervácie a prírodné rezervácie (Zadná Poľana, Rohy, Kopa)
* národné prírodné pamiatky, prírodné pamiatky, chránené areály (Kalamárka, Melichova skala, Horná Chrapková) a chránené vtáčie územie
* archeologickú lokalitu Kalamárka s doteraz zachovanými pozostatkami opevnenia a cisternou na vodu
* obnovený pôvodne renesančný rímsko-katolícky kostol sv. Františka z Assisi na Partizánskej  ulici
* Podpolianske múzeum s jeho výstavami, zachovanými ukážkami ľudových krojov, hudobných  nástrojov, zariadeniami obydlí, rezbárskymi a sklárskymi výrobkami
* rodinný dom Vagačovcov na Partizánskej ulici – zakladateľov prvej bryndziarne na Slovensku
* pôvodný detviansky murovaný dom s dlhým dvorom na Námestí SNP
* prírodný amfiteáter
* dodnes obývané lazy
* dodnes obrábané terasovité políčka
* fujaru – UNESCOM vyhlásenú za nehmotné  kultúrne dedičstvo ľudstva
* Expozície drevených náhrobných krížov pri Kalvárii a popri cestách  Podpoľania, vyrezávané drevené kríže, ktoré boli zapísané do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska
* ľudové plastiky z minulých storočí (zastavenia na Kalvárii, Božie muky pri cestách)
* najväčší črpák a najdlhšiu reťaz na Slovensku umiestnené v Podpolianskom múzeu


AKO SA K PAMIATKAM A ZAUJÍMAVOSTIAM DOSTAŤ:
* pešo, autami, autobusmi, bicyklami po miestnych komunikáciách a cyklochodníkoch
* značenými cyklotrasami (Rudohorská  cyklomagistrála, Hontianska cyklomagistrála,  Novohradská cyklomagistrála, Okruh okolo Poľany, spojka Piešť I. – Piešť II.) turista.detva.sk/cyklotrasy.phtml?id5=19722)
* značenými turistickými trasami turista.detva.sk/turisticke-trasy.phtml?id5=20093)
* výhliadkovými letmi z letiska Očová (http://www.aeroklub-ocova.sk/)
* výhliadkami pri paraglaidingu
* jazdami na koňoch

AKO VYUŽIŤ VOĽNÉ CHVÍLE V DETVE:
kultúra
* druhý najväčší folklórny festival na Slovensku – Folklórne slávnosti pod Poľanou v druhom  júlovom týždni (http://www.fspdetva.sk/)

* Festival rómskej kultúry Jiloskero hangóro

* Detvianska heligónka v máji- stretnutie muzikantov v hre na heligónku, spevákov a speváckych skupín (http://www.kcdetva.sk/)

* zachovávané zvyky (páračky v januári, fašiangové  zvyky, vítanie jari, stavanie a váľanie  májov v máji,  koledovanie v decembri) (http://www.kcdetva.sk/)

* odborné tematické prednášky v Podpolianskom múzeu, stála expozícia a meniace sa krátkodobé výstavy (https://www.muzeum.sk/podpolianske-muzeum-detva.html)

* výstavy v priestoroch Kultúrneho centra Andreja Sládkoviča a Mestského úradu v Detve, výstavy umelcov z Detvianskej umeleckej kolónie

* pestrá ponuka kníh v oboch pobočkách Mestskej knižnice Karola Antona Medveckého (http://www.kcdetva.sk/klient-1203/kino-304/stranka-11841)

* tvorivé dielne usporadúvané OZ Detviansky Tulipán (https://sk-sk.facebook.com/Detviansky-Tulip%C3%A1n-219343738132311/)

* kontakty a termíny uvedených a ďalších kultúrnych podujatí nájdete v Kalendári podujatí, na stránke mesta, stránke Kultúrneho centra A. Sládkoviča  
 

šport
* športové podujatia (Memoriál manželov Žifčákovcov v športovej gymnastike, súťaže  v akrobatickom rock and rolle, hokej, futbal,  turnaje vo volejbale, hádzanej, tenise, cyklistické súťaže a ďalšie) (https://www.podpolanie.sk/sk/article/22/Nase_poslanie)
* Furmanská súťaž ťažných koní v auguste na amfiteátri (www.detva.sk, www.kcdetva.sk)
* skalolezectvo na Kalamárke (http://www.kalamarka.sk/)
* paragliding
* športové lietanie z letiska Očová (http://www.aeroklub-ocova.sk/)
* možnosť využitia športových zariadení aj pre návštevníkov mesta (Zimný štadión, Letný  štadión, Športová hala, multišportová hala, multifunkčné ihriská, tenisové kurty, bowling) (http://www.detva.sk/?id_menu=49626)
* kontakty a termíny športových podujatí nájdete v Kalendári podujatí a na stránke mesta

pobyty a relax turista.detva.sk/odporucene-vylety.phtml?id5=19721, turista.detva.sk/kulturne-a-sportove-zariadenia.phtml?id3=38932, turista.detva.sk/stravovanie.phtml?id5=19717)
* pobyty, prechádzky, výhliadky
* letné kúpalisko
* fitness zariadenia
* špeciality detvianskej kuchyne


AKO BUDE V DETVE O VÁS POSTARANÉ:
ubytovanie turista.detva.sk/ubytovanie.phtml?id5=19716)

*  hotel
*  penzión
*  turistická ubytovňa
*  ubytovacie služby
*  ubytovanie na súkromí

stravovanie turista.detva.sk/stravovanie.phtml?id5=19717)

*  hotel
*  penzión
*  reštaurácie
*  pizzerie
*  salaš

ostatné služby turista.detva.sk/zariadenia-doplnkovych-sluzieb.phtml?id5=19718)
*  informácie
*  cestovné agentúry
*  bankové a zmenárenské služby
*  pošty
*  zdravotnícke služby
*  opravovne áut a bicyklov
*  požičovňa áut, bicyklov a skalolezeckého výstroja
*  internetové služby
 

INFORMÁCIE:
Turisticko – informačná kancelária Detva

Adresa:  Námestie mieru 9, 962 12  Detva
Telefón:  +421 045 54 59 087
IP:  0650405693
e-mail:  tikdetva@tikdetva.sk
http:  www.tikdetva.sk

 

Mestský úrad v Detve

Adresa:  J. G. Tajovského 1369/7, 962 12  Detva
Telefón:  +421 045 3700404, (+421 045 54 55 202)
e-mail:  sekretariat@detva.sk
http:   www.detva.sk


AKO DO DETVY DOCESTOVAŤ:
* GPS:  48°32´41,89´´ N
             19°24´55,83´´ E
* autom, autobusom po trase Trenčín – Zvolen – Lučenec – Košice alebo  Bratislava – Zvolen – Košice
* železnicou po trase Bratislava – Nové Zámky – Zvolen - Fiľakovo
* z letiska Sliač

 

Spracovala:        Anna Golianová, MsÚ v Detve
Foto:                   archív TIK, Podpolianske múzem v Detve, MsÚ v Detve
Zdroj:                  databáza MsÚ – OR
Aktualizované:    v Detve, 8.2.2019, Michaela Murínová


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka