Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Pozvanie do Detvy

AKO UVIDIEŤ:

 • najväčší stratovulkán v strednej Európe – Poľana
 • UNESCOM vyhlásenú Biosférickú rezerváciu Poľana so zachovaným kráterom v Kyslinkách, pralesmi, s chránenými rastlinami a živočíchmi
 • národné prírodné rezervácie a prírodné rezervácie (Zadná Poľana, Rohy, Kopa)
 • národné prírodné pamiatky, prírodné pamiatky, chránené areály (Kalamárka, Melichova skala, Horná Chrapková) a chránené vtáčie územie
 • archeologickú lokalitu Kalamárka s doteraz zachovanými pozostatkami opevnenia a cisternou na vodu
 • obnovený pôvodne renesančný rímsko-katolícky kostol sv. Františka z Assisi na Partizánskej  ulici
 • Podpolianske múzeum s jeho výstavami, zachovanými ukážkami ľudových krojov, hudobných  nástrojov, zariadeniami obydlí, rezbárskymi a sklárskymi výrobkami
 • rodinný dom Vagačovcov na Partizánskej ulici – zakladateľov prvej bryndziarne na Slovensku
 • pôvodný detviansky murovaný dom s dlhým dvorom na Námestí SNP
 • prírodný amfiteáter
 • dodnes obývané lazy
 • dodnes obrábané terasovité políčka
 • fujaru – UNESCOM vyhlásenú za nehmotné  kultúrne dedičstvo ľudstva
 • Expozície drevených náhrobných krížov pri Kalvárii a popri cestách  Podpoľania, vyrezávané drevené kríže, ktoré boli zapísané do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska
 • ľudové plastiky z minulých storočí (zastavenia na Kalvárii, Božie muky pri cestách)
 • najväčší črpák a najdlhšiu reťaz na Slovensku umiestnené v Podpolianskom múzeu


AKO SA K PAMIATKAM A ZAUJÍMAVOSTIAM DOSTAŤ:

AKO VYUŽIŤ VOĽNÉ CHVÍLE V DETVE:

kultúra

 • druhý najväčší folklórny festival na Slovensku – Folklórne slávnosti pod Poľanou v druhom  júlovom týždni (http://www.fspdetva.sk/)
 • Festival rómskej kultúry Jiloskero hangóro
 • Detvianska heligónka v máji- stretnutie muzikantov v hre na heligónku, spevákov a speváckych skupín (http://www.kcdetva.sk/)
 • zachovávané zvyky (páračky v januári, fašiangové  zvyky, vítanie jari, stavanie a váľanie  májov v máji,  koledovanie v decembri) (http://www.kcdetva.sk/)
 • odborné tematické prednášky v Podpolianskom múzeu, stála expozícia a meniace sa krátkodobé výstavy (https://www.muzeum.sk/podpolianske-muzeum-detva.html)
 • výstavy v priestoroch Kultúrneho centra Andreja Sládkoviča a Mestského úradu v Detve, výstavy umelcov z Detvianskej umeleckej kolónie
 • pestrá ponuka kníh v oboch pobočkách Mestskej knižnice Karola Antona Medveckého (http://www.kcdetva.sk/klient-1203/kino-304/stranka-11841)
 • tvorivé dielne usporadúvané OZ Detviansky Tulipán (https://sk-sk.facebook.com/Detviansky-Tulip%C3%A1n-219343738132311/)
 • kontakty a termíny uvedených a ďalších kultúrnych podujatí nájdete v Kalendári podujatí, na stránke mesta, stránke Kultúrneho centra A. Sládkoviča  
   

šport

 • športové podujatia (Memoriál manželov Žifčákovcov v športovej gymnastike, súťaže  v akrobatickom rock and rolle, hokej, futbal,  turnaje vo volejbale, hádzanej, tenise, cyklistické súťaže a ďalšie) (https://www.podpolanie.sk/sk/article/22/Nase_poslanie)
 • Furmanská súťaž ťažných koní v auguste na amfiteátri (www.detva.sk, www.kcdetva.sk)
 • skalolezectvo na Kalamárke (http://www.kalamarka.sk/)
 • paragliding
 • športové lietanie z letiska Očová (http://www.aeroklub-ocova.sk/)
 • možnosť využitia športových zariadení aj pre návštevníkov mesta (Zimný štadión, Letný  štadión, Športová hala, multišportová hala, multifunkčné ihriská, tenisové kurty, bowling) (http://www.detva.sk/?id_menu=49626)
 • kontakty a termíny športových podujatí nájdete v Kalendári podujatí a na stránke mesta

pobyty a relax

turista.detva.sk/odporucene-vylety.phtml?id5=19721, turista.detva.sk/kulturne-a-sportove-zariadenia.phtml?id3=38932, turista.detva.sk/stravovanie.phtml?id5=19717)

 • pobyty, prechádzky, výhliadky
 • letné kúpalisko
 • fitness zariadenia
 • špeciality detvianskej kuchyne

AKO BUDE V DETVE O VÁS POSTARANÉ:

ubytovanie turista.detva.sk/ubytovanie.phtml?id5=19716)

 •  hotel
 •  penzión
 •  turistická ubytovňa
 •  ubytovacie služby
 •  ubytovanie na súkromí

stravovanie turista.detva.sk/stravovanie.phtml?id5=19717)

 •  hotel
 •  penzión
 •  reštaurácie
 •  pizzerie
 •  salaš

ostatné služby turista.detva.sk/zariadenia-doplnkovych-sluzieb.phtml?id5=19718)

 •  informácie
 •  cestovné agentúry
 •  bankové a zmenárenské služby
 •  pošty
 •  zdravotnícke služby
 •  opravovne áut a bicyklov
 •  požičovňa áut, bicyklov a skalolezeckého výstroja
 •  internetové služby

INFORMÁCIE:


Turisticko – informačná kancelária Detva

Adresa:  Námestie mieru 1394, 962 12  Detva
Telefón:  +421 045 54 59 087
IP:  0650405693
e-mail:  tikdetva@tikdetva.sk
http:  www.tikdetva.sk

Mestský úrad v Detve

Adresa:  J. G. Tajovského 1369/7, 962 12  Detva
Telefón:  +421 045 3700404, (+421 045 54 55 202)
e-mail:  sekretariat@detva.sk
http:   www.detva.sk


AKO DO DETVY DOCESTOVAŤ:

 • GPS:  48°32´41,89´´ N             19°24´55,83´´ E
 • autom, autobusom po trase Trenčín – Zvolen – Lučenec – Košice alebo  Bratislava – Zvolen – Košice
 • železnicou po trase Bratislava – Nové Zámky – Zvolen - Fiľakovo
 • z letiska Sliač

Spracovala:        Anna Golianová, MsÚ v Detve
Foto:                   archív TIK, Podpolianske múzem v Detve, MsÚ v Detve
Zdroj:                  databáza MsÚ – OR
Aktualizované:    v Detve, 8.2.2019, Michaela Murínová


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka