Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Rýchlokurz k otázke, kde (ne)možno zastaviť a stáťVytlačiť
 

Od kolies áut porušený trávnik pri ceste

Foto: Dôsledok neoprávneného parkovania pri ceste.

Detva, 12. apríl 2019

Parkovanie sa v Detve stáva dôležitou témou. Áut je oveľa viac ako v minulosti a tie nielen jazdia, ale ich občas musíme niekde zaparkovať. Keď sa nám to nepodarí na parkovisku, nájdeme náhradné riešenie. Veď je to len na chvíľu, veď je to na mieste, kde stoja aj iní vodiči. A za tú chvíľu ani na tej tráve veľa škody nemôžeme urobiť. Polícia má iný názor.

„Tento týždeň som slušne upozornil vodiča, ktorý pravými kolesami svojho auta zastavil v blate vedľa cesty za sporiteľňou, že na trávniku je zakázané stáť, načo mi on pohotovo odpovedal, že tu nie je žiadna dopravná značka, ktorá by státie na tráve zakazovala,“ povedal náčelník Mestskej polície v Detve Jaroslav Dominik.

Pohotovému vodičovi rýchlo vysvetlil, že sa mýli. Zároveň si uvedomil, že na miestach, kde vodiči nevidia dopravné značky, sa riadia pravidlom „čo nie je zakázané, je dovolené“.

Ryhy od kolies áut zostali na trávniku.

Foto: Kolesá áut nechali na trávniku ryhy.

Pripomeňme si zákon

Dopravné značky, zvislé aj vodorovné, ktoré upravujú zákaz zastavenia a státia, dobre poznáme ešte z autoškoly. Zákon o cestnej premávke však hovorí aj nasledovné: Vodič smie zastaviť a stáť len vpravo v smere jazdy v jednom rade a rovnobežne s okrajom cesty, čo najbližšie k okraju cesty a na jednosmernej ceste vpravo i vľavo. Ak nie je ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, vodič smie v obci zastaviť a stáť kolmo, prípadne šikmo na okraj cesty alebo zastaviť v druhom rade.

Pri státí musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 metre pre každý smer jazdy. Pri zastavení musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 metre pre oba smery jazdy.

Navyše pri zastavení a státí je vodič povinný prednostne použiť parkovisko. Vodič taktiež nesmie zastaviť a stáť v neprehľadnej zákrute a v jej tesnej blízkosti, pred neprehľadným vrcholom stúpania cesty, na ňom a za ním, na priechode pre chodcov alebo na priechode pre cyklistov a vo vzdialenosti kratšej ako 5 metrov pred nimi.

Rovnaké platí aj na križovatke a vo vzdialenosti kratšej ako 5 metrov pred hranicou križovatky a 5 metrov za ňou (tento zákaz neplatí v obci na križovatke tvaru „T“ na náprotivnej strane vyúsťujúcej cesty), na železničnom priecestí, v podjazde a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako 15 metrov pred nimi a 15 metrov za nimi, na moste, na chodníku (okrem prípadu podľa § 52 ods. 2, viď text nižšie), na cestnej zeleni a inej verejne prístupnej zeleni, na ostrovčekoch a deliacich pásoch, ak to nie je dovolené dopravnou značkou.

Zákaz platí aj na miestach, kde zastavenie alebo státie môže ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo obmedziť jazdu vozidiel; osobitne na miestach vjazdov alebo výjazdov z pozemkov, vjazdov a výjazdov z objektov určených na zásobovanie alebo parkovacích miest.

Zastavenia a státie na chodníkoch upravuje ustanovenie § 52 odstavec (2) tohto zákona, kde je uvedené, že „Iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať; to neplatí, ak dopravnou značkou alebo dopravným zariadením je určené inak alebo ak ide o zastavenie alebo státie vozidla, pri ktorom ostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5 metra.“

Iba na parkoviskách

„Ak toto zhrnieme, poznajúc šírkové pomery miestnych komunikácii v Detve, buď je v Detve na miestnych komunikáciách zastavenie a státie, teda aj parkovanie zakázané dopravnou značkou B33, alebo B34 (na ulici M. R. Štefánika, čo je štátna cesta III. triedy č.06628), Ul. Krpeľná v smere na Štúrovu, na Ul. Okružnej, Tajovského a inde), alebo žltou čiarou, čo je vodorovná dopravná značka V12a, alebo V12b, alebo miestna komunikácia, teda ulica pri obojsmernej jazde nedosahuje šírky 8 metrov, z čoho vyplýva, že je na nej zo zákona zakázané stáť (voľné dva pruhy najmenej po 3 metre a k tomu je potrebné pripočítať šírku vozidla 2 metre).

Stáť teda, parkovať sa v Detve dá len na vybudovaných parkoviskách, či už pri jednotlivých bytových domoch, alebo pod futbalovým štadiónom,“ podrobne vysvetlil policajný náčelník.

Vie, že hlavným dôvodom vodičov, ktorí svoje auto zaparkujú na prícestnej zeleni, nie je zničiť túto zeleň, ale najmä neprekážať iným vozidlám na ceste. „Toto ich však nemôže ospravedlniť, lebo okrem toho, že ničia trávnik, ako vodiči porušujú zákaz uložený zákonom o cestnej premávke, čím sa dopúšťajú priestupku. Za to im môže byť uložená pokuta vo výške až do 50 eur,“ pripomenul Jaroslav Dominik.

Text: Milan Suja
Foto: Jaroslav Dominik


 
 


Deutch version
English version
Úvodná stránka