Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Využite jarné upratovanie do 18. apríla a desatoro pre životné prostredieVytlačiť
 

Stará pneumatika prerastená trávou

Foto: Negatívny príklad nakladania s odpadom.

Do Zeleného štvrtku, teda do 18. apríla 2019, môžu domácnosti v Detve pri upratovaní využiť rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery.

Kontajnery od 29. marca rozmiestnili Technické služby Detva v sídliskovej a postupne vo všetkých miestnych častiach Detvy.

Týmto opatrením počas jarného upratovania dáva mesto obyvateľom možnosť jednoduchšie sa zbaviť komunálneho odpadu. Do veľkoobjemových kontajnerov patrí výlučne komunálny odpad. Je zakázané do nich vhadzovať odpad, ktorý je možné recyklovať, ako aj drobný stavebný odpad. V druhej etape budú môcť občania využiť pristavené veľkoobjemové kontajnery až v jeseň, od 20. septembra.

Celoročné nakladanie s odpadom, jeho zber a separovanie určuje všeobecne záväzné nariadenie mesta o nakladaní s komunálnym odpadom a s drobným stavebným odpadom.

V zmysle legislatívy, každý je povinný nakladať s odpadom takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie. Taktiež platí, že umiestnenie odpadu, ktoré je v rozpore so zákonom, môže akákoľvek fyzická alebo právnická osoba oznámiť mestu.

Žiaľ, aj k takýmto prípadom v aktuálnom jarnom období v Detve došlo:

V žľabe s vodou leží kočík, kovové a plastové odpadky

Plastový odpad zachytený v potoku

Detský kočík prerastený trávou

Text: Zuzana Vrťová
Foto: Milan Suja

Desatoro pre životné prostredie

Desať všeobecných zásad, ktorými možno chrániť zdravie okolitej prírody a šetriť zdroje planéty Zem.

Káčer pláva v potoku

Stravujeme sa múdro

Každý rok sa vyhadzujú tony jedla, ktoré bolo ešte vhodné na jedenie. Na vyrobenie tohto jedla pred tým, ako sa dostalo do chladničky, bolo potrebné spotrebovať množstvo vody, množstvo energie a vytvorilo sa množstvo emisií. Je potrebné správne nakupovať: vyberať produkty s krátkou dobou trvanlivosti, miestne produkty a tie, ktoré sa dajú dopestovať v aktuálnom ročnom období. Zredukovať konzumáciu mäsa a jesť bio potraviny nie je žiadnou chybou.

Vysádzame stromy

Netreba kupovať nábytok a predmety z dreva, ktoré nemajú certifikovaný pôvod. Ak je to možné, treba sadiť stromy. Každý strom je efektívnym pomocníkom. Stromy dodávajú kyslík a konzumujú oxid uhličitý, čím občerstvujú klímu v meste. Je potrebné ochraňovať a rozširovať parky a plochy mestskej zelene.

Cestujeme šetrne k prostrediu

Doprava je významným zdrojom skleníkových plynov a znečistenia vzduchu. Osobné autá by bolo dobré zdieľať a keď sa dá, rodina môže skúsiť používať len jedno auto. Vhodnejšie sú podľa možnosti autá na hybridný pohon alebo na elektrický pohon. V každom prípade, jazdiť pomaly. Na dlhšie cesty, ak je to možné, je lepšie použiť vlakovú dopravu ako leteckú. V mestách je vhodné cestovať verejnou dopravou alebo chodiť pešo či na bicykli, čo prospieva aj fyzickému zdraviu.

Odpadky nie sú na zahodenie

Motto je: reduce, reuse, recykle – redukuj, znovu použi, recykluj. Treba rešpektovať pravidlá separovaného zberu a prerozdeľovať obsah odpadkového koša na bioodpad, sklo, papier, kovy a plasty. Žiarovky, elektronické zariadenia, každý predmet a materiál, je ešte možné prepracovať a znovu využiť.

Nakupujeme inteligentne

Správnym nakupovaním možno podporovať tých výrobcov, ktorí používajú ekologické výrobné postupy, čím sa napomáha prechodu na zelenú ekonomiku. Pri nakupovaní tovarov treba čítať informácie o ich energetickej spotrebe aj o tom, či sú zhotovené z recyklovateľných materiálov a aká je ich obnoviteľnosť.

Morálne a eticky investujeme

Osobné úspory, bankové účty a ďalšie investície môžu byť používané v službe životnému prostrediu alebo živiť ekonomiku fosílnych palív, prostredie znečisťujúci priemysel či vojenskú výrobu. Rozhodnúť sa pre finančníctvo, ktoré rešpektuje obnoviteľnosť prírodných zdrojov, môže byť nenáročné a má veľký globálny vplyv.

Neplytváme vodou

Je potrebné šetriť vodou, znižovať jej spotrebu. Nie je nevyhnutné používať vodu balenú vo fľašiach tam, kde je dostupný verejný vodovod. Práčku treba pustiť až keď je plne naložená šatstvom, pri upratovaní treba používať také čistiace a pracie prostriedky, ktoré nie sú toxické a znečisťujúce prostredie.

Používame čistú energiu

Treba si vyberať čím účinnejšie elektrické spotrebiče, pracovať s nimi v režimoch eko a nenechať ich pracovať naprázdno. Používať len úsporné žiarovky. Ak je to možné, nainštalovať si solárne panely na výhrev vody, fotovoltaické zariadenia a malé veterné generátory. Je potrebné uprednostňovať takých dodávateľov elektriny, ktorí na jej výrobu využívajú obnoviteľné prírodné zdroje a nie tie fosílne. Odhaduje sa, že prírode trvalo jeden milión rokov, kým vytvorila fosílne palivá, ktoré v súčasnosti ľudia spália za jeden rok.

Rozumne vykurujeme

Dom, ktorý je deravý ako energetické sito, má veľké tepelné úniky, premrhá kopec peňazí a ťažko vyrobenej energie. Treba využívať štátne dotácie na nákup nízkoenergetických ohrievačov vody a kotlov, na zateplenie stien a izolačných rámov. Treba využívať programovateľné termostaty na hodinové nastavenie vykurovania, ktoré bude primerané, nie prehnané a plytvajúce energiou.

Necháme sa počuť

Je pravda, že klimatická zmena je záležitosť nesmiernych rozmerov a nedá sa vyriešiť len zmenou každodenných návykov jednotlivcov. Tieto sú užitočné ale majú byť sprevádzané správnymi a odvážnymi rozhodnutiami, ktoré musia urobiť aj najväčšie štáty a vlády. Všetci spolu a v krátkom čase. Teda, je dôležité informovať sa, chápať, čítať noviny. Je dobré rozprávať o tom s druhými, rozširovať poznatky, predkladať požiadavky na verejnom fóre, na pracovisku ale aj pri voľbách, aby zodpovední predstavitelia vyvinuli konkrétne iniciatívy v prospech klímy a životného prostredia.   

Preložené z talianskeho originálu Un decalogo per l’ambiente: 10 cose da fare per salvare il pianeta Terra od autora Roberto Giovannini, Rím. Text je upravený.

Text: Zuzana Vrťová
Foto: Milan Suja


 
 


Deutch version
English version
Úvodná stránka