Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Detva vynaložilo v roku 2018 na dotácie 232 464 €Vytlačiť
 

Ilustračný obrázok, budova historickej radnice v Detve

Mesto Detva podporovalo v roku 2018 činnosť občianskych združení pôsobiacich v kultúrnej, športovej a sociálnej oblasti, tiež jednotlivcov a organizácie, ktoré organizovali podujatia pre verejnosť a požiadali o dotáciu.

Dotácie poskytlo mesto zo svojho rozpočtu v súlade so Všeobecným záväzným nariadením č.4/2013 o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta v platnom znení v týchto cieľových oblastiach:

a) kultúra - rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana alebo šírenie kultúrnych hodnôt, zachovanie kultúrneho dedičstva.

Komisia kultúry a ZPOZ (Zbor pre občianske záležitosti) pri Mestskom zastupiteľstve v Detve (ďalej MsZ) rozdelila 11 844 € na Dotácie na činnosť občianskych združení - umeleckých súborov nasledovne: Folklórny súbor Podpoľanec 2 300 €, Folklórny súbor Detva 2 300 €, Podpoľanček 1 500 €, Detský folklórny súbor Ratolesť 1 500 €, Detský folklórny súbor Detvanček 1 500 €, Detský folklórny súbor Slniečko 1 500 €, Detvani 1 244 €.

Na jednorazové projekty rozdelili Komisia kultúry a ZPOZ pri MsZ v Detve a primátor mesta nasledovným občianskym združeniam, organizáciám a jednotlivcom 8 496€:                

Súkromné centrum voľného času, A. Bernoláka 20 – Detva má talent – 300 €,  Občianske združenie Kmotry a kmotrovia z Detvy, Kostolná 177, - 10. výročie založenia folklórnej skupiny a krst CD – 1000 €,  Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača – Deň bryndze – 190 €,  Materská škola Obrancov mieru 876/5 – Haj, Makulienka, háj, staviame ti Máj – 180 €, Základná umelecká škola Svetozára Stračinu, Štúrova 12 – Detvianska zlatá struna – 500 €, Základná organizácia Slovenský zväz včelárov, A. Hlinku 13 – Prezentácia včelárov na podujatiach v Detve – 100 €,  Občianske združenie Skliarovo – Oslava Silvestra na Skliarove – 196 €, Anna Klimová – CD Tie detvianske ženy – 1700 €, Materská škola, Námestie SNP 17 – Detvianske škôlkové slávnosti – 250 €, Občianske združenie Centrum pre deti, rodinu a seniorov – Míľa pre mamu 2018 Detva – 600 €, Občianske združenie Mladí Podpoľanci Skliarovo 396 – CD Mladá generácia Podpoľania II, Marek Melich s kamarátmi – 500 €, Fiber jump s.r.o. Detva 1430 – Netspace deťom 6 – 830,-€, Základná škola Kukučínova 480/6 – Deň na dedine – 450 €, Kultúrne centrum A. Sládkoviča – 100 rokov dychovej hudby v Detve - 1 100 €, Centrum voľného času Trend Obrancov mieru 7 – 26. ročník Jiloskero hangóro – Hlas srdca – 200 €, Občianske združenie Kmotry a kmotrovia z Detvy, Kostolná 177 - 10. výročie založenia folklórnej skupiny a krst CD – 200 €, Súkromné centrum voľného času, A. Bernoláka 20 - Deň Zeme – 200 €

b) telesná kultúra a šport

Komisia športu pri MsZ v Detve rozdelila 197 300 € na dotácie na činnosť športových klubov v roku 2018:

Športový klub CRAZY Rock Detva - 2 500 €, DTF team Detva (florbalový klub) - 8 000 €, Šachový klub Podpoľanie Detva - 500 €, Šachový klub Garde Detva - 700 €, Klub športovej gymnastiky Detva - 4 000 €, Mestský volejbalový klub Detva - 5 000 €, Mestský futbalový klub Detva - 27 000 €, Karate klub Detva - 5 500 €, HC 07 Detva s.r.o. - 140 000 €, Fight Club Detva - 1 200 €, Kraso klub Detva - 2 500 €, Tenisový klub Detva - 400 €.

Na jednorazové projekty Komisia športu pri MsZ v Detve a primátor mesta občianskym združeniam, organizáciám a jednotlivcom rozdelili 14 224 € :

Klub slovenských turistov Detva - Poznávanie krás Slovenska v roku 2018 – 400 €, ŠK Hádzaná - Rozvoj zručností v hádzanej u detí školského veku – 1 124 €, Centrum voľného času TREND, Obrancov mieru 7, Detva - Okresné a regionálne kolá športových súťaží žiakov ZŠ – 800 €, Základná škola, Obrancov mieru 884, Detva - Turisticko športovými aktivitami ku zdraviu – 400 €, Základná škola, Kukučínova 480/6, Detva - Tešíme sa z pohybu – 300 €, Materská škola Nám. SNP 17, Detva - Hravé športovanie – 200 €, Ján Ďurica - Charitatívny futbalový turnaj – 400 €, Mgr. Iveta Ciglanová - Volejbalový turnaj učiteľov – 200 €, Ing. Jozef Sklenár - KalamárKAP - preteky v krátkom behu a dlhom lezení – 300 €, Old Boys Detva - Letný pohár kategórie "B" - medzinárodný hokejový turnaj – 500 €, Centrum pre deti, rodinu a seniorov – Občianske združenie Studnička - Mama, cvičíme spolu – 400 €, Slovenský skauting, 106. zbor Akataleptik Detva - Podpora pohybu v prírode a pohybových aktivít – 1 200, Klub športovej gymnastiky - 30. ročník Memoriálu manželov Žifčákovcov 50. rokov gymnastiky v Detve – 4 000 €,  Občianske združenie AKTIVITY TALENT, OZ AKTIVITY TALENT - Podpora a rozvoj futbalových talentov v Detve – 500 €, Marek Melich - 2. ročník Horského duatlonu Kráľ Poľany - 200 €, Diana Tereňová - Halový futbalový turnaj v kategórii U10 a U11 - 200 €, ZŠ a MŠ A. Vagača - Podpora pohybových a športových aktivít na školskom dvore a v záhrade školy - 400 €, František Schmidt - "16.ročník Veľkonočného mixturnaja vo volejbale 2018" – 200 €, Jozef Krnáč - Volejbalový turnaj " LUCIA 2018" kategória ženy – 200 €, Marco Marcinek - Podpora v skialpinizme - 200 €, Diana Tereňová - Halový futbalový turnaj U10 - 200 €, OZ Skliarovo - Futbalový turnaj o pohár primátora mesta Detva - 200 €, Šachový klub Garde Detva - FIDE OPEN CHESS DETVA - mládež - 200 €, Šachový klub Podpoľanie - FIDE OPEN CHESS DETVA - dospelí - 200 €, ŠZŠ Obrancov mieru 879/9, Detva - Spoznávame krásy Slovenska - 200 €, ŠZŠ Obrancov mieru 879/9, Detva - Školský olympijský deň - 200 €, TK Detva - Tenisový turnaj vo štvorici ,, POHÁR PRIMÁTORA MESTA DETVA - 200 €, Ing. Peter Jamnický - Volejbalový turnaj " LUCIA 2018" kategória mužov – 200 €, MŠ A. Bernoláka 19 - Športová olympiáda MŠ Detva - 200 €.

c) sociálna oblasť, ochrana a podpora zdravia

Dotácie pridelené na jednorazové projekty vo výške 600 € rozdelila Komisia sociálna, bytová a zdravotná a marginalizovaných komunít pri MsZ v Detve pre: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Krpeľná 35, Detva - Tábor „Stop nude XII. alebo Prepáč, prosím, ďakujem“ - 300 €, Špeciálna základná škola pre žiakov s telesným postihnutím, Pionierska 850/13, Detva – Juniáles – 150 €, OZ MAGIKOS - „Kôň a ja!“ -150 €.

Text: Anna Budáčová, Anna Kucejová, Eva Huboňová
Foto: Anna Ostrihoňová


 
 


Deutch version
English version
Úvodná stránka