Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Vyhodnotili XII. ročník mestskej výstavy ovocia, zeleniny a kvetov konanej 6. a 7. októbra 2018 Vytlačiť
 

Dekorácia z kvetov a plodov - 50 rokov zväzu záhradkárov

Mestská výstava ovocia, zeleniny a kvetov sa konala v priestoroch Kultúrneho domu pri kostole v Detve, dňa 6. a 7. októbra 2018 ako sprievodné podujatie Dní mesta Detva a osláv 380. výročia založenia mesta.

Pri tejto príležitosti bola Základnej organizácii Slovenského zväzu záhradkárov (SZZ) č. 26 – 16 v Detve udelená Cena mesta Detva za dlhodobú činnosť v oblasti záhradkárskych aktivít, propagovanie záhradkárčenia, organizovanie záhradkárskych výstav, posilňovanie a rozvíjanie ekologického povedomia a starostlivosti o životné prostredie. Na slávnostnom mestskom zastupiteľstve, dňa 5. októbra 2018, ho z rúk primátora mesta prebrala predsedníčka Základnej organizácie SZZ Darina Labáková.

Druhy zeleniny vystavené na stole s menovkami pestovateľov

Výstavu otvorili za účasti primátora mesta Detva Jána Šufliarského, tajomníka Okresného výboru SZZ Zvolen Bohunila Kosu a predsedníčky komisie mládeže Okresného výboru SZZ Zdenky Müllerovej.

Zúčastnilo sa jej 42 vystavovateľov, z toho 29 vystavovateľov zo Základnej organizácie SZZ 26 – 16, desať vystavovateľov zo Základnej organizácie SZZ 26 - 1 a traja prídomoví vystavovatelia.

Tohoročné počasie záhradkárom žičilo. Na výstave bolo vystavených 24 druhov exponátov, devätnásť exponátov zeleniny a päť exponátov ovocia. Niektoré druhy boli prezentované viacerými odrodami.

Vystavené rôzne odrody zemiakov na stole

Dopestovaná zelenina bola prezentovaná aj vo forme zaváraním a nátierok. Výstavu spestrili črepníkové kvetiny a slamienky.

Návštevníkov zaujala aj kolekcia výrobkov zo sušeného ovocia a liečivých bylín, napríklad cukríky, ovocná koža ako aj zaváranina so soľou. 

Výstavu navštívilo 1 340 zapísaných návštevníkov, ktorí mali možnosť ochutnávky jostového džemu a nevareného džemu z čierneho ríbezľa.

Chlapec a dievča, návštevníci výstavy ovocia a zeleniny

Mohli si tiež pozrieť zbierku fazuľových semien detí z Materskej školy, M. R. Štefánika, ktorá je zapojená do medzinárodného vzdelávacieho ekoprogramu a spolupracuje so SZZ, či vzorky rôznych odrôd zemiakov, ktoré na výstave predstavila šlachtiteľská spoločnosť Europlant z Popradu. Výstava mala, ako každý rok, úspech a bola návštevníkmi hodnotená, ako každý rok, pozitívne.

Zbierka rôznych druhov fazúľ v pohárikoch

Niektoré odrody jabĺk boli vybrané na celoslovenskú súťaž O najkrajšie jablko roka 2018 do Trenčína. Boli to jablká Ivana Volfa - Idared, Pinova; Magdalény Grešnerovej - Starkrimson; Dariny Labákovej – Parmena zlatá zimná a Milana Úreka – Topas.

Vybrané výpestky ovocia a zeleniny zastupovali obe Základné organizácie SZZ na 36. ročníku okresnej výstave ovocia, zeleniny a kvetov vo Zvolene v dňoch 11. a 12. októbra 2018.  

V súťaži o Najkrajšiu hrušku regiónu sa umiestnila na II. mieste:

Ázijská hruška Kumoi pestovateľky Jolany Bartkovej zo Základnej organizácie SZZ č. 26 – 16, Detva- sídlisko.

II. miesto v pestovaní zeleniny za kolekciu paprík získal pestovateľ František Kucej, prídomový záhradkár.

Čestné uznanie získali: Peter Jamnický za kolekciu zeleniny z kapusty, zeleru a póru, Jana Melichová za kolekciu jabĺk a Eva Kuzmová za ozdobné tekvice.

Slovenský zväz záhradkárov svojimi aktivitami zameranými na mládež prispieva k obohateniu ich poznatkov o záhradkárčení, postoja k životu, prírode, zdraviu a výsledkom drobnej ľudskej práce. Preto aj tohto roku bol súčasťou výstavy už XI. ročníka výtvarnej súťaže s témou Čaro letnej záhrady. Zapojili sa do nej materské školy, základné školy, špeciálna základná škola a základná umelecká škola.  

Súťaž prebiehala v piatich kategóriách. Ocenených bolo 15 výtvarných prác. Udelená bola aj Cena záhradkárov.

 

Ocenené práce XI. ročníka výtvarnej súťaže 2018: Čaro letnej záhrady

I. kategória: materské školy

Veronika Kučerová - Materská škola, Nám. SNP
Nela Stankovičová - Materská škola, A. Bernoláka
Skarlet Halásová - Materská škola, A. Bernoláka

II. kategória: základné školy I. stupeň

Daniela Juríková - Základná škola, Obrancov mieru 884
Dávid Krnáč - Základná škola, Kukučínova 480/6
Sofia Červenková - Základná škola, Kukučínova 480/6       

III. kategória: základné školy II. stupeň      

Anna Vohrelíková - Základná škola s materskou školou A. Vagača
Júlia Olejárová - Základná škola, J.J.Thurzu
Terézia Sedliaková - Základná škola, Obrancov mieru 884

IV. kategória: špeciálne základné školy

Jakub Bukaj - Špeciálna základná škola, Obrancov mieru 879/9
Dominik Štefančík - Špeciálna základná škola, Obrancov mieru 879/9
Vivien Matejovičová - Špeciálna základná škola pre žiakov s telesným postihnutím, Pionierska 850/13

V. kategória: Základná umelecká škola Svetozára Stračinu

Daniela  Bariaková
Daniel Havrilčák
Štefan Vilhan                                

Cena záhradkárov:

Daniela Sárová - Základná umelecká škola Svetozára Stračinu

Ocenené práce detí materských a základných škôl boli zaslané na okresnú súťaž do Zvolena, kde si ich bolo možné pozrieť na okresnej výstave ovocia, zeleniny a kvetov v priestoroch Okresného úradu vo Zvolene. Na nej boli ocenené nasledovné výtvarné práce detí z Detvy: 

I. kategória: materské školy

Skarlet Halásová - Materská škola, A. Bernoláka

II. kategória: základné školy I. stupeň

Dávid Krnáč - Základná škola, Kukučínova 480/6

III. kategória: základné školy II. stupeň   

Terézia Sedliaková - Základná škola, Obrancov mieru 884

Organizátori blahoželajú všetkým oceneným a želajú im veľa inšpirácií a tvorivých úspechov. Dve ocenené aranžérske práce zo Základnej školy na Kukučínovej ulici a Domova dôchodcov boli vystavené na okresnej záhradkárskej výstave vo Zvolene.

Vystavený rakytník s oranžovými plodmi

Poďakovanie patrí materským školám, základným školám, špeciálnym základným školám, základnej umeleckej škole i Domovu dôchodcov, ktorí sa do súťaží zapojili, ako aj členom oboch Základných organizácií Slovenského zväzu záhradkárov, ktorí poskytli svoje výpestky. Poďakovanie patrí i záhradkárom, ktorí sa podieľali na príprave, organizácii a priebehu mestskej výstavy. 

Osobitné poďakovanie patrí aj pani Helene Cerovskej, ktorá každý rok skrášľuje výstavu svojim aranžovaním.

Za pomoc a prípravu výtvarnej súťaže a súťaže v aranžovaní patrí poďakovanie pani Eve Chlebovej; pracovníčkam Mestského úradu - oddelenia Školstva, kultúry a sociálnych vecí, pani Anne Kucejovej; Jane Jedličkovej, Anne Budáčovej, ďalej pánovi Jozefovi Kulišiakovi, riaditeľovi Kultúrneho centra A. Sládkoviča v Detve, vedúcej Podpolianskeho múzea Renate Babicovej a tiež pracovníčkam Mestskej knižnice K. A. Medveckého.

Text: Darina Labáková
Foto: Zuzana Vrťová


 
 


Deutch version
English version
Úvodná stránka